Poznaj najbardziej wpływowe święte księgi wszechczasów

Poznaj najbardziej wpływowe święte księgi wszechczasów

 

Święte księgi są podstawą wiedzy o religiach. Rzucają światło na prawdę o życiu i śmierci, a także kierują nas ku temu, co boskie.

Są niejako odpowiedzią na ludzką potrzebę duchowości. Większość z nas bowiem odczuwa potrzebę świadomości, że istnieje coś poza tym światem – w 2012 roku aż 59% populacji deklarowało się jako osoby religijne. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że dróg do poznania Boga czy Bogów jest tyle, że o niektórych z tych ścieżek mogliśmy nigdy nie słyszeć.

Istnieje wiele religii na całym świecie, szacuje się, że może ich być od 4200 do nawet 10 000! Wśród tych największych są hinduizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm czy judaizm.

O religiach słowami sławnych ludzi

Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. […] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum). 

(Rudolf Otto)

Religia to przeżyciowe spotkanie człowieka z tym, co święte oraz wyrażona w postępowaniu odpowiedź człowieka spowodowana przez to, co święte.

 (Gustav Mensching)

Religia to opium dla ludu. 

(Karol Marks)

Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią.

(Kurt Tucholsky)

Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. 

(Bernard Russell)

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami?

(autor nieznany)

Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.

(William Wharton)

Religie są jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem świata?

(Ronald Toper)

Koran

Koran jest świętą księgą islamu, a samą nazwę tej religii można przetłumaczyć jako „recytacja”. Objawiony przez Allaha prorokowi Mahometowi przez Archanioła Dżibrila.

Zawiera 114 rozdziały, które w języku arabskim nazywa się surami. Uważa się, że powstał w czasach Mahometa, ale nie miało to miejsca przed 650 rokiem – powszechnie przyjmuje się, że jego towarzysze spisali ją ok. 20 lat po jego śmierci, z kolei tradycja muzułmańska datuje go na 610-632 rok n.e. Te kodeksy miały różnice, które motywowały Kalifa Uthmana do ustanowienia standardowej wersji, znanej obecnie jako kodeks Uthmana. Istnieją jednak odczyty wariantowe, z których większość ma niewielkie znaczenie.

Koran opisuje siebie jako księgę przewodnią dla ludzkości. Hadisy są dodatkowymi ustnymi i pisemnymi tradycjami go uzupełniającymi. Pierwotnie napisany w języku arabskim.

 • Znajdziemy tutaj teksty dotyczące wartości moralnych i etyki.
 • Omawia społeczne i religijne koncepcje życia.
 • Muzułmanie podążają za wyłożoną w niej nauką.
 • Jego recytacja to nie tylko praktyka religijna, ale i sztuka piękna.
 • Uznawany za najlepsze dzieło arabskiej literatury.

 Warto podkreślić, że na terenie wielu krajów o tradycji muzułmańskiej stanowi on źródło prawa.

Biblia

Jest to zbiór świętych tekstów lub pism świętych, które Żydzi i chrześcijanie uważają za napisane pod wpływem boskiego natchnienia i są zapisem relacji między Bogiem a ludźmi.

 • To, co jest uważane za tekst kanoniczny, różni się w zależności od tradycji.
 • Znajdziemy tu ewangelie, pisma apokaliptyczne czy listy.

Obok tej „książki” nie można przejść obojętnie, ponieważ wywarła ogromny wpływ na literaturę i historię, szczególnie w świecie zachodnim. Warto zaznaczyć, że tzw. Biblia Gutenberga była pierwszą drukowaną książką z ruchomym tekstem.

W 2007 roku magazyn „Times” stwierdził, że Biblia „uczyniła więcej, by kształtować literaturę, historię, rozrywkę i kulturę niż jakakolwiek książka, jaką kiedykolwiek napisano, a jej wpływ na historię świata jest niezrównany i nie wykazuje oznak zaniku”.

Biblię powszechnie uznaje się za najbardziej wpływową i najlepiej sprzedającą się książkę wszechczasów.

Nowy Testament

Biblia chrześcijańska jest podzielona na dwie główne części, a druga z nich nazywa się właśnie Nowy Testament. Liczy 27 księgi i jest podstawą chrześcijańskich wierzeń i myśli.

 • Przyjmuje się, że autorami NT było ok. 15-16 osób, które stworzyły go od ok. 50 do 120 roku n.e. Spisano go w starogreckim języku koine.
 • Zawiera historię życia Jezusa od jego narodzin aż do śmierci. Szczegółowo wspomniano o śmierci Jezusa Chrystusa, w tym o zmartwychwstaniu.

Teksty, które możemy znaleźć w Nowym Testamencie miały ogromny wpływ na postawy i zachowanie chrześcijan przez ponad dwa tysiące lat. Stanowi fundamentalne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

Stary Testament

Jest jedną z dwóch głównych części Biblii, obecnie święta księga dla wyznawców judaizmu. Zawiera 39 księgi (kanon hebrajski). Warto dodać jeszcze, że kanon katolicki składa się z 46 ksiąg, z kolei prawosławny z 49. Powstał od ok. XII do II wieku p.n.e.

 • Najważniejsze części tej księgi napisano w języku hebrajskim, znajdziemy jednak tu i fragmenty sporządzone po aramejsku. Można je podzielić na historyczne, profetyczne i dydaktyczne.
 • Dla judaizmu najważniejszy jest Pięcioksiąg Mojżeszowy opisujący powstanie świata, losy Żydów i podstawowe zasady judaizmu – w jego skład wchodzą księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa.
 • Zawiera historie o historycznych wojnach i znanych bohaterach, a także o potężnych królach. Dzięki niej można poznać historię, a także zasady wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu.

Masz do przetłumaczenia różnego rodzaju materiały dotyczące religii świata i duchowości? Zależy ci na dotarciu do tłumacza, który świadczy usługi z górnej półki? Pomyśl nad specjalistą z renomowanego biura tłumaczeń – to miejsce, w którym każdy szybko znajdzie odpowiedniego eksperta.

Talmud

Judaizm używa dwóch świętych ksiąg. Jedna to Tora, a druga to Talmud. Jest to ustne prawo tej religii, komentarz do Tory, który wyjaśnia jak należy przestrzegać prawa po wypędzeniu z Palestyny w II wieku. Ten zbiór praw religijnych spisano ok. 400 lub 500 roku n.e.

 • Dzieli się na dwie części. Pierwsza znana jest jako Miszna, podczas gdy druga część nosi nazwę Gemara. Liczy 63 rozdziały.
 • Czytany jest głównie wśród osób przestrzegających religii judaistycznej, a także wszystkie osoby, które interesującą się starożytną sferą obyczajów.

Tora

Nazywana jest inaczej „Prawem” lub „Nauczaniem”. Odnosi się do pierwszych pięciu ksiąg Biblii stąd często określa się ją jako „Pięcioksiąg” lub „Pentateuch”.

W szerszym znaczeniu rozumie się przez nią Biblię hebrajską (Tora pisana + Tanach), a także tradycję teologiczno-prawną judaizmu (Tora ustna). W jej skład wchodzą księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa.

 • Zgodnie z tradycją rabiniczną, wszystkie nauki zawarte w Torze, zarówno pisane jak i ustne, zostały dane przez Boga za pośrednictwem proroka Mojżesza, niektóre na górze Synaj i inne w Tabernakulum.
 • Według Midraszy została stworzona przed powstaniem świata i używana jako plan kreacji. Większość biblijnych uczonych uważa, że ​​pisane księgi powstały w czasie niewoli babilońskiej (VI wiek p.n.e.) do II wieku p.n.e. i opierają się na wcześniejszych pisemnych i ustnych tradycjach.

Daodejing

Tao-te-ching /Daodejing /Laozi Daodejing /Księga Drogi i Cnoty to święta księga wyznawców taoizmu. Składa się z 81 rozdziałów. Ten tekst religijny powstał w VI wieku p.n.e., spisano go języku chińskim.

 • Najpierw zyskała sławę w Azji Wschodniej, a od końca XIX wieku przedarła się do masowej świadomości.
 • Ta księga jest jedną z najczęściej tłumaczonych książek na całym świecie. składa się z 81 rozdziałów z kilkoma wierszami. Razem opisują sposób życia, a także wolność pożądania.

Pięcioksiąg Konfucjański

Święte księgi konfucjanizmu nazywa się Pięcioma Klasykami. W jego skład wchodzą księgi: Przemian, Pieśni, Rytuałów. Dokumentów, a także Kronika Wiosen i Jesieni.

 • Opowiada o podstawowych przekonaniach i wartościach konfucjanizmu.
 • Znajdziemy tu wiele informacji o wojnach, królach i bohaterach tamtych czasów.
 • Opisuje całą prawdę i znaczenie Boga.
 • W Chinach stanowi podstawę etyki i filozofii.

Upaniszady

Ich nazwę można przetłumaczyć w sposób dosłowny jako „siedzieć w pobliżu” (nauczyciela). To religijne teksty Hindusów. Pochodzą z VIII – III wieku p.n.e. Należą do wedyjskiego objawienia o nazwie śruti. Mają charakter religijno-filozoficzny. Znanych jest ich ok. 200.

 • Opisują związek dusz z Bogiem – a dokładnie mówiąc związek Brahmana (czystej duszy) z atmanem (twoją duszą).
 • Wspominają o znaczeniu jogi, a także poświęceniach wedyjskich. Został napisany na papierze w XIX wieku i powstaje po zebraniu z różnych źródeł. Ludzie nazywali ją także Vedantą, ponieważ opisuje ona znaczenie Wed w ludzkim życiu.

Wedy

Jedne z wielu świętych ksiąg religii hinduskiej. Ich powstanie datuje się na ok. 100 – 500 rok n.e. Najczęściej zapisywane w sanskrycie.

 • Znajdziemy tu zebrane wszystkie hinduskie modlitwy i pieśni, hymny oraz mantry. Mówi się, że określają one prawdziwe znaczenie wiecznego Boga.
 • Dzielą się na trzy rodzaje: śruti, smryti i njaja.
 • Według historycznych wydarzeń można wymienić księgi o nazwach: Rygweda, Jadźurweda, Samaweda i Atharwaweda.

Triptaka

Ta księga to ogromny zbiór wiedzy o buddyzmie. Nazywa się ją także kanonem palijskim. Są znani jako kosze wiedzy o naukach buddyjskich, w Polsce można spotkać się z określeniem „Trójkosz”.

Rozdziały opisane w tej książce znane są jako Vinaja Pitaka – Kosz reguł zakonnych, Sutta Pitaka – Kosz nauk (sutt) oraz Abhidhamma Pitaka – Kosz dodatkowej nauki (abhidhammy).

 • Wyjaśnia i opisuje relację między duszą wewnętrzną a duszą zewnętrzną.
 • Najczęściej jest czytana w Chinach i po chińsku, jest najbardziej znaną formą tekstu świętego i literatury religijnej.

Bhagawadgita

Jest świętą księgą Hindusów, zaledwie niewielka część słynnej Mahabharaty. W religii hinduistycznej jest najświętszym tekstem spośród całej literatury religijnej. Datuje się ją na ok. III – II wiek p.n.e.

 • Napisana w formie dialogów pomiędzy Panem Kryszną a Arjuną, księciem. Rozmowa wyjaśnia wiele podstawowych pojęć dotyczących życia i prawdy.
 • Stwierdza, że można spotkać Boga lub można zjednoczyć się z nim, gdy robi to doskonale w Karmie (czynach), Bhakti (oddaniu) i Gyanie (wiedzy).
 • Pokazuje także, jak człowiek musi prowadzić swoje życie, czynić dobre uczynki, tj. pomaganie innym, dziękować Bogu za wszystko i uczyć się ze wszystkiego, co się robi.

Czytaj również

Klauzula rodo do cv po angielsku
Ciekawostki

Klauzula RODO do CV po angielsku

Najważniejszym elementem każdego CV jest cenne doświadczenie. To sprawa oczywista. jednak równa ważna dziś jest odpowiednia zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wydaje Ci się, że to prosta sprawa? Okazuje się, że właśnie nie. Bez niej nawet najlepszy życiorys może zostać odrzucony. Dlaczego klauzula RODO jest tak istotna? Czy zawsze musi znaleźć się w CV? Niestety […]

Czytaj całość
Ciekawostki

Lista świąt na Węgrzech

Węgrzy bardzo chętnie i często świętują z powodu różnych okazji, mając przy tym możliwość odpoczynku od pracy. Święta na Węgrzech stanowią bardzo ważną część rocznego kalendarza, a większość z nich dotyczy wydarzeń historycznych, które miały istotny wpływ na obecny kształt kraju. Każdego roku na Węgrzech odbywa się szereg świąt państwowych i wydarzeń specjalnych. Według Art. […]

Czytaj całość
Rynek tłumaczeń ma za co dziękować globalizacji
Ciekawostki Praca tłumacza

Jak obniżyć koszt tłumaczenia?

  Tłumaczenie to nie taka prosta sprawa jak może się wydawać. Choć wielu z nas uważa inaczej. Niektórym osobom wydaje się, że jest to praca łatwa i przyjemna. Zatem dlaczego jest tak droga? Okazuje się, że tłumaczenie to proces wymagający od tłumacza naprawdę wiele. I tu sama znajomość języka obcego to za mało. Gdyby tak […]

Czytaj całość