Najpiękniejsze alfabety świata

Najpiękniejsze alfabety świata

Od prostych do ozdobnych, od kanciastych do krzywych, od linii po wstążki i głowy zwierząt. Alfabety świata są jak małe wspaniałe dzieła sztuki.

Od wielu z nich wprost nie można oderwać oczu, spoglądamy na nie niczym na cudowny obraz malarza i zatapiamy w nich wzrok na długie godziny. Fascynują i zadziwiają. Są łatwe i te tak skomplikowane, że aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek był w stanie ich się nauczyć. Ukazują, jak my jako społeczeństwa, kraje i kultury jesteśmy od siebie różni. Pokazują naszą wrażliwość, sposób myślenia czy charakter.

Czasem trudno uwierzyć, że niektóre z nich to alfabety. Oto zaledwie kilka z nich. Odkryjcie z nami piękno skryte w alfabetach świata!

Historia pisania alfabetycznego sięga systemu pism językowych używanych w językach semickich w Lewancie w II tysiącleciu p.n.e. Co bardzo ważne, większość lub prawie wszystkie skrypty alfabetyczne używane obecnie na całym świecie ostatecznie wracają do tego semickiego protoalfabetu.

Jego pierwsze korzenie sięgają alfabetu protosynajskiego opracowanego w starożytnym Egipcie w celu reprezentowania języka pracowników mówiących semickim. Ten alfabetu częściowo był pod wpływem starszego egipskiego hieratycznego, skryptowego alfabetu związanego z egipskimi hieroglifami.

Głównie za sprawą fenickiego i aramejskiego, dwóch blisko spokrewnionych członków semickiej rodziny pism, które były używane podczas I tysiąclecia p.n.e., alfabet semicki stał się przodkiem wielu systemów pisma na Bliskim Wschodzie, w Europie, Afryce Północnej i Południowej Azji.

Niektórzy współcześni badacze rozróżniają alfabety spółgłoskowe typu semickiego, zwane abdżadami i prawdziwe alfabety w wąskim znaczeniu – kryterium odróżniającym jest to, że prawdziwe alfabety konsekwentnie przypisują litery do spółgłosek i samogłosek na jednakowo. W tym sensie pierwszym prawdziwym alfabetem był alfabet grecki, który został zaadoptowany przez fenicki. Łaciński, obecnie najczęściej używany alfabet, wywodzi się z języka greckiego.

Małe dzieła sztuki – najpiękniejsze alfabety świata

Arabski

Pismo arabskie wywodzi się z aramejskiego alfabetu nabatejskiego i neosynajskiego. Po alfabecie łacińskim jest to najczęściej używana forma pisania alfabetycznego we współczesnym świecie.

Podboje arabskie w VII i VIII wieku n.e. rozciągnęły wpływy języka i pisma od Indii po Ocean Atlantycki. Alfabet arabski został dostosowany do tak różnorodnych języków, jak języki słowiańskie, hiszpański, perski, urdu, turecki, hebrajski, berberyjski, suahili, malajski czy sudański.

Powstał prawdopodobnie w IV wieku n.e., ale najwcześniejsze zachowane pisma arabskie to trójjęzyczny napis grecko-syryjsko-arabski z 512 roku n.e.

Podobnie jak inne semickie pisma, arabski jest pisany od prawej do lewej. Jego alfabet zawiera 28 spółgłosek, z których 22 pochodzi bezpośrednio z aramejsko-nabatejskiej gałęzi alfabetu północno-semickiego, a 6 to nowe dodatki: 3 litery – alif, wan i yā – są również używane jako długie samogłoski.

Litery podlegają nieznacznej zmianie zewnętrznej w zależności od ich pozycji w obrębie słowa.

Grecki

To system pisma opracowany w Grecji, który po raz pierwszy pojawia się w archeologicznych zapisach w VIII wieku p.n.e.

Nie był to jednak pierwszy system pisma używany do pisania po grecku: kilka wieków przed wynalezieniem tego alfabetu, skrypt liniowy B był pismem używanym do pisania w czasach mykeńskich. Zaginął ok. roku 100 p.n.e.

Grecki alfabet narodził się, gdy Grecy przystosowali fenicki system pisma do reprezentowania własnego języka poprzez opracowanie w pełni fonetycznego systemu pisma złożonego z indywidualnych znaków ułożonych w sposób liniowy, który mógłby reprezentować zarówno spółgłoski, jak i samogłoski.

Istniało kilka wersji wczesnego alfabetu greckiego, które można ogólnie podzielić na dwie różne grupy: alfabet wschodni i zachodni.

W 403 roku p.n.e. Ateny podjęły inicjatywę ujednolicenia wielu wersji alfabetu, a jedna ze wschodnich wersji alfabetu greckiego została przyjęta jako oficjalna. Wyparła ona stopniowo wszystkie inne wersje w Grecji i stała się dominująca.

Gdy grecki wpływ wzrósł w świecie śródziemnomorskim, kilka społeczności weszło w kontakt z grecką ideą pisania, a niektóre z nich opracowały własne systemy pisania oparte na greckim modelu. Zachodnia wersja alfabetu greckiego, używanego przez greckich kolonistów na Sycylii, przeszła na półwysep włoski. Etruskowie i Messapianie stworzyli własny alfabet oparty na alfabecie greckim. Na Bliskim Wschodzie, Karia, Licja, Lidia, Pamfilia i Frygia również stworzyły własne wersje alfabetu oparte na greckim. Kiedy Grecy przejęli kontrolę nad Egiptem podczas okresu hellenistycznego, egipski system pisma został zastąpiony alfabetem koptyjskim, który również opierał się na greckim alfabecie.

Alfabet gotycki, głagolica oraz współczesna cyrylica i alfabet łaciński pochodzą ostatecznie z greckiego alfabetu. Mimo że alfabet grecki jest używany tylko w języku greckim, jest to główne pismo większości alfabetów używanych dziś w świecie zachodnim.

W swojej klasycznej i nowoczesnej formie alfabet ma 24 litery, uporządkowane od alfy do omegi. Podobnie jak łacina i cyrylica, początkowo miał tylko jedną formę każdej litery; opracował rozróżnienie liter między wielkimi i małymi formami równolegle z łaciną w czasach nowożytnych.

Poza używaniem w pisaniu języka greckiego, zarówno w jego starożytnej, jak i nowoczesnej formie, grecki alfabet służy dziś również jako źródło technicznych symboli i etykiet w wielu dziedzinach matematyki, nauki i innych dziedzin.

Etruski

Język Etrusków był używany przez Etrusków w Etrurii (Toskania i Umbria) aż do około 1 wieku n.e. Później wciąż był studiowany przez kapłanów i uczonych, a także używany w ceremoniach religijnych aż do początku V wieku n.e. Cesarz Klaudiusz napisał historię Etrusków w 20 tomach, jednak żaden z tych tomów nie przetrwał.

Był spokrewniony z retyckim, językiem używanym niegdyś w Alpach, a także z lemnijskim, kiedyś istniejącym na wyspie Lemnos. Prawdopodobnie był również powiązany z kamunickim, językiem używanym kiedyś w północno-zachodniej Italii.

Alfabet etruski rozwinął się z zachodniej odmiany alfabetu greckiego, przywiezionej do Włoch przez Greków z Eubei. Najwcześniejszy znany inskrypcja pochodzi z połowy VI wieku p.n.e. Większość etruskich napisów jest napisana poziomymi liniami od prawej do lewej, ale niektóre z nich biegną naprzemiennie od lewej do prawej i od prawej do lewej.

Na nagrobkach, wazach, posągach, lustrach i biżuterii znaleziono ponad 10 000 etruskich inskrypcji. Odkryto również fragmenty etruskiej książki wykonanej z płótna. Teksty etruskie można odczytać, tzn. wymowa liter jest znana, chociaż uczeni nie są pewni, co oznaczają wszystkie słowa.

Nie zachowały się żadne poważne dzieła literackie w etruskim, ale istnieją dowody na istnienie religijnej i historycznej literatury i dramatu. Możliwe też, że Etruskowie mieli system notacji muzycznej.

Chiński

Chiński system pisma nie ma alfabetu, który jest zbiorem znaków reprezentujących jednostki dźwiękowe lub fonemy. Zamiast tego składa się z nieograniczonego zestawu znaków lub logogramów, które reprezentują jednostkę znaczenia lub morfemu, tj. słowo. Jak każdy inny język, chiński ma tysiące słów. Tak więc system ten wymaga tysięcy znaków do reprezentowania każdego z jego unikalnych morfemów.

Napisane chińskie znaki nazywane są hànzi i były oryginalnymi obrazami ludzi, zwierząt lub innych rzeczy, ale przez stulecia stały się coraz bardziej stylizowane i już nie przypominają rzeczy, które reprezentują. Chociaż istnieje około 56 000 chińskich znaków, ogromna większość tych postaci byłaby niejasna dla typowego chińskiego czytelnika, który potrzebuje zaledwie 3000 znaków, by móc czytać.

Chińscy użytkownicy mogą wybierać z zestawu 12 podstawowych uderzeń, aby stworzyć różne hànzi. Niektóre chińskie znaki zawierają tylko jedno lub dwa pociągnięcia, podczas gdy inne mogą zawierać do 84 uderzeń.

Mimo że w chińskich zdaniach nie ma spacji między postaciami, system pisma przyjmuje pewne podstawowe znaki interpunkcyjne od końca XIX wieku. Np. puste kółka oznaczają koniec zdań i wprowadzono zachodnie konwencje, tj.: przecinek, wykrzyknik i znak zapytania.

Ze względu na to, że nauczenie się chińskiego było wielkim wyzwaniem dla przeciętnego człowieka, chcąc uprościć proces nauki czytania i pisania tysięcy chińskich znaków doprowadzono do uproszczenia systemu pisma przez Chińską Republikę Ludową, miało to miejsce w 1956 roku. Podczas tego procesu około 2000 chińskich znaków stało się łatwiejszych do czytania i pisania.

Gruziński

Język gruziński jest jednym z najstarszych na świecie. Ma własny alfabet i różni się od każdego innego języka. Nie wiemy dokładnie, kiedy powstało gruzińskie pismo lub który alfabet był dla niego inspiracją. Istnieją różne źródła historyczne i opinie na temat każdego z nich. Według jednego gruzińskiego uczonego, król Farnawaz I stworzył gruziński alfabet.

Z biegiem czasu pismo gruzińskie wyewoluowało z pierwotnej formy i przeszło trzy etapy – Asomtavruli, Nuskhakhutsuri i Mkhedruli. Tego drugiego, dziś używają Gruzini i ma 33 litery. Alfabet nie ma dużych liter. Często można zobaczyć trzy lub cztery, a nawet do ośmiu spółgłosek w jednym słowie, ale dwie z tej samej spółgłoski nie mogą być obecne obok siebie w jednym słowie.

Język gruziński ma co najmniej 18 dialektów. Standardowy gruziński opiera się na gwarze kartewskiej. Te dialekty wciąż zachowują swoje unikalne cechy dotyczące morfologii, składni, słownictwa i fonologii i są do siebie podobne. Dodatkowo, w kraju występują trzy inne języki: megrelski, svański i laz. Te języki są powszechne w zachodniej części Gruzji.

Tajski

Pisany język tajski rozwinął się w XIII wieku i od tego czasu ulegał niewielkim zmianom. Pochodzi z rodziny języków dajskich i jest oficjalnym językiem Tajlandii.

Używany przez ok. 40 mln użytkowników na całym świecie, w tym 20 mln ojczystych mówców z Tajlandii.

Pierwsze pojawienie się pisemnego języka tajskiego tradycyjnie przyjmuje się za napisany na kamieniu napis 1292 roku w Sukhothai, dawnej stolicy starożytnego Królestwa Sukhothai. Król Ramkhamhaeng wspomina społeczną, ekonomiczną i polityczną organizację swojego królestwa i stworzenie tajlandzkiego alfabetu.

Podobnie jak inne języki azjatyckie, tj.: chiński, laotański i wietnamski, tajski jest językiem tonalnym z pięcioma różnymi tonami.

Używa alfabetu: 32 samogłosek i 44 spółgłosek. Posiada również własne cyfry, chociaż używane są również cyfry arabskie.

Czytaj również

Klauzula rodo do cv po angielsku
Ciekawostki

Klauzula RODO do CV po angielsku

Najważniejszym elementem każdego CV jest cenne doświadczenie. To sprawa oczywista. jednak równa ważna dziś jest odpowiednia zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wydaje Ci się, że to prosta sprawa? Okazuje się, że właśnie nie. Bez niej nawet najlepszy życiorys może zostać odrzucony. Dlaczego klauzula RODO jest tak istotna? Czy zawsze musi znaleźć się w CV? Niestety […]

Czytaj całość
Ciekawostki

Lista świąt na Węgrzech

Węgrzy bardzo chętnie i często świętują z powodu różnych okazji, mając przy tym możliwość odpoczynku od pracy. Święta na Węgrzech stanowią bardzo ważną część rocznego kalendarza, a większość z nich dotyczy wydarzeń historycznych, które miały istotny wpływ na obecny kształt kraju. Każdego roku na Węgrzech odbywa się szereg świąt państwowych i wydarzeń specjalnych. Według Art. […]

Czytaj całość
Rynek tłumaczeń ma za co dziękować globalizacji
Ciekawostki Praca tłumacza

Jak obniżyć koszt tłumaczenia?

  Tłumaczenie to nie taka prosta sprawa jak może się wydawać. Choć wielu z nas uważa inaczej. Niektórym osobom wydaje się, że jest to praca łatwa i przyjemna. Zatem dlaczego jest tak droga? Okazuje się, że tłumaczenie to proces wymagający od tłumacza naprawdę wiele. I tu sama znajomość języka obcego to za mało. Gdyby tak […]

Czytaj całość