Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane?

Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane

Według raportu GUS, około 2,5 miliona Polaków pracuje za granicą. Od 5-10 % emigrantów podejmuje pracę w branży budowlanej. To na prawdę imponujący wynik. Oznacza to, że około 250 000 Polaków angażuje się w budownictwo za granicami Polski. Czy łatwo jest zdobyć pracę w branży budowlanej za granicą? Wiele zależy od charakteru stanowiska. Jednak, coraz więcej firm wymaga uprawnień budowlanych, aby przyjąć pracownika do swojej kadry. Stąd rośnie zapotrzebowanie na tłumaczenia uprawnień budowlanych. Jest ono konieczne, aby nie musieć uzyskiwać uprawnień w kraju docelowym. Większość państw Unii Europejskiej uznaje polskie dokumenty. Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane? To nie taka prosta sprawa. Wymaga od tłumacza dużego doświadczenia. W dalszej części artykułu szerzej zostanie przedstawiony temat tłumaczeń uprawnień budowlanych.

Co musi zawierać tłumaczenie uprawnień budowlanych?

Na początek, warto wiedzieć czym są uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane to certyfikat wydawany w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej zezwalający na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. W Polsce uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Kandydat powinien spełniać wymogi, które dotyczą:

  • posiadania wykształcenia wyższego (bądź średniego), w odpowiedniej lub pokrewnej (art. 14 ust. 3 PB),
  • odbycia praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres (art. 14 ust. 3 PB),
  • złożenie egzaminu (art. 12 ust. 3 PB).

Obligatoryjnym punktem na drodze do uzyskania uprawnień budowlanych jest egzamin. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w całej Polsce w jednakowym czasie. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej mogą przystąpić do części ustnej egzaminu, która odbywa się w kolejnych dniach po zakończeniu egzaminu pisemnego. Szczegółowy program egzaminów jest ustalany i publikowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto, wymagane jest odbycie praktyk zawodowych. Trwają one zazwyczaj od roku do 18 miesięcy. Tłumaczenie uprawnień budowlanych to bardzo trudne zajęcie. Przekłady te należą do grupy tłumaczeń specjalistycznych, ściślej technicznych. Ostateczny dokument zawiera decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, tytuł i dane osoby uprawnionej, informację o osobach o organach, które otrzymują dokument. Ponadto, dokument zawiera pieczęć organu decyzyjnego.

Kto może przetłumaczyć uprawnienia budowlane?

Sam dokument o uprawnieniach budowlanych nie jest szczególnie skomplikowany. Praktycznie każdy tłumacz mógłby podjąć się jego tłumaczeniu. A jednak tak się nie dzieje. Dlaczego nie każdy tłumacz może przetłumaczyć uprawnienia budowlane? Chodzi tu o kwestie formalne. Uprawnienia budowlane to dokument, który posiada moc prawną. Wszelkie treści, które posiadają moc prawna muszą zostać przetłumaczone przez specjalnego autora przekładów. Jest nim tłumacz przysięgły. To osoba, która spełnia warunki ustawy o tłumaczeniach przysięgłych, zdała egzamin na tłumacza przysięgłego i złożyła ślubowanie. Pieczę nad tłumaczeniami uwierzytelnionymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły posiada uprawnienia, które nadają mu moc uwierzytelniania przekładów. Czy zagraniczny pracodawca zwróci uwagę na to kto przetłumaczył uprawnienia budowlane? Zapewne tak. Jest to ważny dokument, a więc i tłumaczenie musi zostać wykonane w sposób szczególny i zgodny z obowiązującymi standardami. Polscy tłumacze przysięgli są honorowani w większości państw świata. Pracodawca widząc pieczęć na dokumencie wie, że tłumaczenie uprawnień budowlanych zostało prawidłowo przełożone. Uwierzytelnienie zapewnia także o legalności dokumentu.

Jak znaleźć tłumacza uprawnień budowlanych?

W dzisiejszych czasach nietrudno znaleźć tłumacza uprawnień budowlanych. Przeszukując internet, bardzo łatwo jest znaleźć dobre biuro tłumaczeń, które oferuje przekłady uwierzytelnione. Tłumacze przysięgli współpracujący z dobrymi biurami tłumaczeń, dają gwarancję prawidłowego wykonania zlecenia. Warto sprawdzić oferty biur i uzyskać więcej informacji w bezpośrednim kontakcie. Stawki za tłumaczenia przysięgłe są regulowane przez ustawę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak mogą się różnić w zależności od kilku kwestii. Kiedy tłumaczenie uprawnień może być droższe? Najczęściej w przypadku, gdy tłumacz przysięgły podejmie się zlecenia w dzień świąteczny lub ustawowo wolny od pracy. Inną przyczyną droższego tłumaczenia jest jego ekspresowe wykonanie. To klient decyduje czy ma zostać wykonane tłumaczenie ekspresowe czy normalny tryb pracy jest wystarczający.

Czytaj również

Jaka jest praca tłumacza
Praca tłumacza

Jaka jest praca tłumacza?

W dzisiejszych czasach wydawać by się mogło, że zawód tłumacza przestał być potrzebny. W końcu coraz więcej z nas zna co najmniej jeden język obcy. Zatem w zasadzie, każdy z nas mógłby sam zajmować się przekładem. Okazuje się jednak, że nie ma nic bardziej błędnego niż właśnie takie myślenie. To, że wiele osób zna języki […]

Czytaj całość
Jak przetłumaczyć tekst
Praca tłumacza

Jak przetłumaczyć tekst?

Dziś znajomość języków obcych to podstawa. Wie o tym każdy, kto choć raz był za granicą. Jednak czy zawsze trzeba znać języki obce, aby zrozumieć treść? Okazuje się, że dziś już nikt nie ma wymówki przed zagranicznym wyjazdem. Bo tak naprawdę nawet osoba, która słabiej zna język jest w stanie wiele tekstów przetłumaczyć. Choć niewiele […]

Czytaj całość
Praca tłumacza w wydawnictwie
Praca tłumacza

Reportaż polski w tłumaczeniach

Polskie słowo reportaż pochodzi od francuskiego reportage. Dziś trudno w to uwierzyć, ale reportaż dawniej określano określano „bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”. Pojawił się w drugiej połowie XIX wieku. Jest gatunkiem z pogranicza literatury faktu, publicystyki i literatury pięknej. Za jego prekursora uważany jest Egon Erwin Kisch, znany bardziej jako Szalejący Reporter. Z kolei […]

Czytaj całość